Tandartspraktijk Estourgie

Afhandeling van de nota

U krijgt van mij ALTIJD een nota, OOK als u bij bedragen tot 55 Euro contant wilt betalen!
Wij vragen uw bereidheid onder de 55 Euro contant te willen betalen, om de kosten beheersbaar te kunnen  houden. Wij hopen dan hierin ook op uw medewerking, doch het blijft een VERZOEK van ons aan u en is dus GEHEEL vrijwillig!!!


Overige nota's gaan v ia een Factureringsbedrijf
Zoals de meeste patienten van mij gewend zijn, wordt de nota naar u toegezonden via een factureringsbedrijf, tenzij anders met u wordt overeengekomen. U dient deze nota te voldoen volgens de op uw nota aangegeven voorwaarden. Een nota toesturen is alleen mogelijk, indien u in mijn praktijk als reguliere patient staat ingeschreven. In alle andere gevallen dient CONTANT te worden afgerekend en krijgt u de nota mee om in te dienen bij uw verzekering. Pinnen in de praktijk is niet mogelijk, maar wel op het tankstation, direct aan de overkant.

BELANGRIJK: Indien u de nota('s) NIET binnen de daarvoor gestelde termijn aan het factureringsbedrijf betaalt, kunnen wij eventuele volgende nota's helaas NIET MEER via het bedrijf verzenden. Uw nota zal hier dan contant bij de behandeling moeten worden afgerekend, tot u het factureringsbedrijf heeft betaald, dan wel een regeling met hen heeft getroffen.
Ter voorkoming van misverstanden of oplopende, openstaande nota's, geeft het bedrijf deze informatie aan ons door.  Wij dienen ons vanaf dat moment aan de contractuele afspraken met het bedrijf te houden!
Voorkom echter deze problemen en BETAAL OP TIJD!!!

Is er een probleem met uw betaling aan het factoring-bedrijf, dan dient u hiervoor met hén contact op te nemen. Wij kunnen u hiermee helaas niet helpen.

Natuurlijk zijn ook wij mensen en kunnen er altijd fouten worden gemaakt.
Is er dan ook onverhoeds een fout geslopen in de declaratie, dan dient u hiervoor direct contact op te nemen met mijn assistente, zodat zij het probleem meteen voor u kan oplossen. 

Betaling tijdens waarneming
Voor spoedbehandelingen van niet in mijn praktijk ingeschreven patiénten en tijdens waarneming en/of weekend- en avonddiensten dient te allen tijde contant te worden afgerekend. Natuurlijk krijgt u wél een nota voor uw verzekering!!

Tandartsverzekering
U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een tandartsverzekering. Ook over de vergoedingen van uw verzekering, dient u zichzelf bij uw verzekering goed te laten informeren. Wij hebben hierin geen enkel inzicht door de vele verzekeringen en diversiteit aan polissen.
Wat u dus wel of niet vergoed krijgt is geheel uw eigen verantwoordelijkheid, waarvoor de praktijk/tandarts, dan ook niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Niet reguliere patienten
Nota's van patienten die niet in mijn praktijk als patient staan ingeschreven (of langer dan 2 jaar geleden de praktijk hebben bezocht) en zich alleen voor een incidentele behandeling tot mijn praktijk willen wenden, dienen direct na behandeling contant te worden afgerekend. U kunt dan zelf uw nota indienen bij uw verzekering!!