Nieuwspagina - Tandartspraktijk Estourgie

Onze gezellige inrichting waarbij de kleurstelling, vooral ook voor de kinderen, vrolijk en fris is gehouden.

Welkom op onze website

Nieuwe tarieven 2019 staan klaar op tarievenpagina!

Gezondheidsklachten door slechte en niet-reguliere mondzorg!
Al jaren is bekend dat slechte mondgezondheid de kans op longontsteking, aderverkalking, reuma en hart- en vaatziekten enorm verhoogt. De gevolgen kunnen zelfs dodelijk zijn!! Over de relatie mondgezondheid in relatie tot algehele lichamelijke gezondheid, is door vele nadere onderzoeken steeds meer bekend geworden. Dat o.a. diabetespatiënten een verhoogd risico lopen op tandvleesontstekingen is al langer bekend. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen,  dat een slechte mondgezondheid  ook  een hoger risico op dementie en Alzheimer veroorzaakt. Bij vatbare patiënten in diverse zorginstellingen is vast komen te staan, dat 43% van hen longontstekingveroorzakende bacteriën in de mond hebben.Het is ontzettend jammer dat hier door specialisten veel te weinig aandacht aan wordt besteed en/of wordt ingespeeld door doorverwijzingen naar een tandarts!!
Lees hiervoor ook het volgende artikel op internet:  Bron AD:invloed mondgezondheid op algehele gezondheid zwaar onderbelicht!!!
Een goede mondhygiëne is dus niet alleen belangrijk voor uw gebit, maar zeker ook voor het hele lichaam en uiteindelijk toch ook voor uw portemionnee!!


Voorkomen van onnodige gezondheidsrisico's
Veel patiënten wachten met een bezoek aan de tandarts, totdat ze een pijnklacht hebben. Men realiseert zich niet dat bacteriën dan al lang in de bloedbaan terecht zijn gekomen en allerlei ziektes hebben kunnen veroorzaken.
Wacht dus NIET tot u een klacht heeft, maar laat uw gebit
ten minste 2x/jaar controleren en schoonmaken!
Teveel patiënten EN artsen!! onderschatten nog steeds de invloed van de mondgezondheid op uw algehele gezondheid! Men onderschat dat tijdige doorverwijzing naar een tandarts veel ziektes kan beperken of zelfs voorkomen. Dat daardoor ook vele ziektekosten bespaard kunnen worden, is een logisch gevolg daarvan.

Hoe kan men zorgen voor een goede mondgezondheid?
*Uw gebit dagelijks goed reinigen door minimaal 2x daags 2 minuten te poetsen met fluortandpasta en het gebruik van ragers, flosdraad en de juiste tandenstokers
*Vaste eet- en drinkmomenten aanhouden
*regelmatig tandartsbezoek waardoor bij controles gaatjes en/of tandvleesproblemen tijdig kunnen worden ontdekt en behandeld! Vaak zitten beginnende gaatjes ook onder hardnekkig tandsteen en worden pas ontdekt wanneer dit regelmatig wordt verwijderd! Zo voorkomt u niet alleen pijn in uw mond, gezondheidsrisico's, maar ook onnodige pijn in uw portemonnee!!
Daarom is een halfjaarlijkse gebitscontrole ook zo belangrijk en bied ik deze om die reden dan ook GRATIS aan!!

VOORWAARDEN 2E GRATIS CONTROLE:
Uw 2e Halfjaarlijkse controleconsult BLIJFT OOK IN 2019 GRATIS, indien uw 1e controle in mijn praktijk heeft plaatsgehad en u eventueel geadviseerde behandeling tevens heeft laten uitvoeren door mij! Beide controles én z.n. behandeling dienen in HETZELFDE kalenderjaar plaats te vinden!!
Maak gebruik van dit aanbod en laat uw 2e controle niet lopen!! Het kan heel veel andere problemen voorkomen en is uiteindelijk financieel ook nog veel voordeliger dan wachten tot u een pijnklacht heeft!!