Tandartspraktijk Estourgie - (pijn)klachten

NOOIT ONNODIG LANG MET PIJN HOEVEN ROND TE LOPEN!!!

(Pijn)klachtenspreekuren:
Elke dag van 8.30-9.00 uur, vrijdag GEEN spreekuur!
Plaatsnemen in wachtkamer om 8.30 uur!

Zoals u op mijn Homepage al heeft kunnen lezen, werk ik graag met speciale (pijn)klachten spreekuren om u zo snel mogelijk van een acute (pijn)klacht te kunnen afhelpen. Zo heeft u ALTIJD zekerheid dat u meteen terecht kunt en geholpen wordt!

Moet ik voor het (pijn)klachtenspreekuur een afspraak maken?
Neen u hoeft hiervoor GEEN afspraak te maken. Wel vragen wij u om 15 minuten voor tijd in de wachtkamer plaats te nemen. Zo kan mijn assistente inschatten of er veel patienten komen. Zo nodig zal ik dan eerder beginnen.

Voor wie bedoeld?
Dit spreekuur is met name bedoeld voor patienten met een acute pijnklacht of een afgebroken stukje vulling, tand of kies. Hierdoor kunnen scherpe, hinderlijke randjes ontstaan die ik dan eventueel even glad kan maken. 
Ook is dit spreekuur bedoeld voor protheseklachten en/of reparaties aan protheses.
Heeft u een lichte pijnklacht of gevoelige tand, kies of tandvlees, WACHT DAN NIET AF maar neem METEEN contact op met mijn praktijk!!!! Zo kunt u een zenuwontsteking, en dus veel hogere kosten, mogelijk nog net voor zijn!!!
Helaas wachten veel patienten vaak af, omdat ze maar "af en toe" last hebben. Dit is echter al een teken dat er vaak meer aan de hand is dan een "eenvoudig" gaatje!!!

Inloopspreekuren alleen voor eigen patienten?
Neen, iedereen kan zich bij mij melden voor het inloopspreekuur. Voor hen geldt dan wel het MAXIMUM vastgestelde behandeltarief! Patienten die hier NIET staan ingeschreven dienen de nota ook ALTIJD meteen af te rekenen. Hiervoor zijn ook pinmogelijkheden.

Altijd definitieve afbehandeling?
Kort gezegd: Neen, dat kan lang niet altijd!
Afhankelijk van uw klacht probeer ik zoveel mogelijk een behandeling definitief af te behandelen.
Helaas kan dit echter niet altijd: bij een ontsteking zal eerst de ontsteking moeten worden bestreden. Daarna moet de ontstekingshaard worden opgelost en dan pas kan een definitieve afbehandeling plaatsvinden. Ook bij het afbreken van een tand of kies en een diep gat is een vervolgafspraak vaak nodig. Ik zal u bij uw bezoek hier echter altijd duidelijk over informeren.

Waarom op vrijdag geen spreekuur?
Ik heb ook veel angstpatienten en patienten die speciale zorg nodig hebben. Hiervoor neem ik graag nog ruimer de tijd. Ook maak ik op vrijdag afspraken bij niet-mobiele patienten thuis voor eenvoudige behandelingen en/of klachten.
Wel ben ik telefonisch bereikbaar voor acute pijnklachten. Via mijn praktijknummer wordt u dan zn doorverwezen naar een ander nummer waar ik bereikbaar ben, of naar een eventuele tandarts die voor mij waarneemt.

U dient bij ELK BEZOEK aan de praktijk uw persoonsbewijs en verzekeringsbewijs mee te nemen ter verificatie van uw gegevens!!!!

Dit geldt OOK voor behandelingen tijdens gemaakte afspraken!