Tandartspraktijk Estourgie - Afspraken

Regels voor het maken van afspraken

Voor het maken van afspraken hanteren wij voor iedereen dezelfde regels, waar wij u via deze site graag van op de hoogte willen brengen.

Oproep sms-jes
Wij sturen iedereen in hun controlemaanden een herinnerings sms-je. Heeft u geen gsm, dan wordt u op uw vaste nummer gebeld in uw controlemaand.
Het is daarom van GROOT BELANG dat u veranderingen van gsm- of tel.nr. DIREKT aan ons doorgeeft!! Zo kunnen wij u, ook bij calamiteiten, ALTIJD bereiken!!
Om voor u de kosten van het onderhoud van uw tanden zo laag mogelijk te houden en uw gebitsconditie zo optimaal mogelijk, adviseer ik toch meestal om 2x/jaar uw gebit te laten controleren en schoonmaken. Onder het tandsteen vormen zich nl heel snel kleine gaatjes. Een klein gaatje, waar u nog geen last van heeft, kan echter al snel tot een groot gat of zelfs tot een ontsteking leiden, waardoor de kosten tot wel meer dan 300 euro kunnen stijgen. 
Voor onze planning van eventuele vervolgbehandelingen stellen wij het erg op prijs, indien u meteen na ontvangst van het sms-je of telefoontje contact met ons opneemt om uw controle afspraak vast te leggen.

Inloopspreekuren
Zoals al op mijn andere subpagina's is vermeld, hoeft u voor pijn- en protheseklachten geen afspraak te maken, maar kunt u gebruik maken van de hiervoor bedoelde inloopspreekuren elke dag van 8.30-9.00 uur, behalve vrijdags! Gaarne 15 minuten tevoren aanwezig zijn, zodat ik eventueel eerder zal beginnen als zich meerdere mensen op het inloopspreekuur melden.

Zomervakantiemaanden
In de zomervakantie merken wij nogal eens dat patienten hun afspraken uitstellen tot na hun vakantie, maar dan of problemen in de vakantie hebben ondervonden, of bij terugkomst voor een gesloten praktijk staan omdat wij zelf op vakantie zijn. 
Moet u in JULI of AUGUSTUS komen voor uw controle, bel dan al in JUNI om uw afspraak vast te leggen. Zo kunnen wij het vakantieverloop beter overzien en kunnen we iedereen naar hun eigen wensen tijdig inplannen.

Kosten niet nakomen van afspraken
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur tevoren te worden afgezegd, afspraken op maandag uiterlijk donderdagochtend voor 11 uur!!! Dit omdat anders de opengevallen tijden niet meer opgevuld kunnen worden.
De afgelopen jaren werden wij helaas veel geplaagd door vergeten afspraken, veel te late afzeggingen, of kwam men veel te laat. Hiervoor moeten wij helaas kosten in rekening brengen, omdat mijn bedrijfskosten wél gewoon doorgaan. 
Tot 2013 konden we de hoogte van de kosten voor niet nagekomen afspraken zelf bepalen. Vanaf 2013 bestaat deze code echter niet meer en kunnen alleen nog de kosten van de voorgenomen behandeling in nota worden gebracht. Dat kan dus behoorlijk oplopen bij grotere behandelingen. Helaas bepalen wij de codes niet, dus kunnen wij hier dan ook niet vanaf wijken. Daarom adviseren wij u om uw afspraak GOED te noteren en NIET te laat, of liever helemaal niet, af te zeggen.

Waarom deze kosten ook voor mensen die te laat komen?
Ik heb mijn praktijktijden ruim ingedeeld om voldoende aandacht aan u te kunnen besteden en tevens voor u onnodige wachttijden te voorkomen. Dat blijkt ook een van de pluspunten van mijn praktijk te zijn, volgens vele patienten. Ik vind dan ook niet dat een andere patient langer moet wachten, doordat een van u veel te laat binnenkomt. Daarnaast hebben mijn assistente en ik werkloos moeten wachten op deze patient, terwijl licht en apparatuur gewoon aan blijft staan. Wil ik tevens optimale zorg verlenen, dan heb ik de volledig afgesproken tijd nodig, ook ivm alle infectie-preventiemaatregelen die wij uitvoeren tussen elke patient. Wij rekenen daarom op uw begrip en uw medewerking, in te willen zien dat het voor beide partijen echt belangrijk is om afgesproken, en dus gereserveerde, tijden altijd na te komen. Ook u zult het niet op prijs stellen indien ik niet aanwezig ben, op een met u afgesproken tijdstip, zonder u tijdig in te lichten!

Calamiteiten
Met calamiteiten zal altijd rekening worden gehouden. Helaas zijn er echter ook hier weer mensen die van deze regel misbruik hebben gemaakt (2x overlijden van zelfde gezinslid, steeds dezelfde uitvlucht...). Het kan dus zijn dat, bij twijfel, om een bevestiging zal worden gevraagd. Ook wij vinden het heel vervelend dat de "goede" weer onder de "kwade" moeten lijden. Gelukkig merken wij wel dat veel patienten alle begrip tonen voor deze, helaas, strikte regels.

Legitimatie- en verzekeringsbewijs
Bij ELKE afspraak dient u uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs mee te brengen.
Komt u voor het eerst in mijn praktijk, dan graag ook uw verzekerings(tandarts)polis meebrengen. Ook vragen wij om de eerste afspraak contant met ons te willen afrekenen, tot wij al uw gegevens bij uw verzekering en ons factoringbedrijf hebben kunnen controleren. Dit is vaak binnen 1 week na uw 1e bezoek geregeld.
Staan er nog nota's van u elders open, dan moeten wij helaas contante betaling vragen tot wij een bevestiging krijgen dat deze zaken volledig zijn afgehandeld!! Dit geldt voor zowel onze reguliere, als nieuw aangemelde patienten.

Wij hopen dat onze praktijkregels u niet afschrikken, maar dat risico neem ik liever dan dat ik u hiermee onvoorbereid moet confronteren.